Egersunds Mandssangforening er et aktivt kor med ca. 85 aktive sangere.
Koret har siden det ble grunnlagt den 17. mai 1901 vært tilknyttet Agder Sangerforbund, Norges Korforbund, Sørlandet.
Koret holder til i Sangerlosjen i Egersund og har øvelse hver tirsdag kl. 19:00.
Repertoaret er meget allsidig og spenner fra tradisjonelle mannskorsanger og kirkemusikk til spirituals, barbershop, shanties mm. hvor korets egne medlemmer er solister.
Egersunds Mandssangforening har som mål å ha en meget høy trivselsfaktor, takket være gjensidig respekt og omsorg for hverandre og gleden ved å møte både nye og gamle sangerbrødre.
Øvelsene avsluttes alltid med sosialt samvær og samsang fra korets store repertoar.
På samme måte kommer sanggleden til full utfoldelse på utflukter og fester sammen med våre ledsagere, våre kjærelsklingar.