Jeg søker om å bli opptatt som medlem i Egersunds Mandssangforening
XX.XX.XXXX
Fornavn
Etternavn
XX.XX.XXXX
** Medlem av Egersunds Mandssangforening som er din referanse hvis dette er aktuelt ang. søknaden