Medlemmer

 

 Dirigent:

Jarl Steinar Olsen

1. Tenor

Alf Sverre Andersen (Formand)
Erik Ludvigsen (Styret)
Sverre Aarsland
Bjørn Larsen
Edvard Stokke
Kai Nærland
Rasmus Gundersen
Dag Einar Hafsø
Sveinung Stapnes
Bernt Ludvig Wetteland
Thor Martin Pettersen
Thorbjørn Mong
Egild Rhoar Olsen
Frode Nærland
Nils Georg Hansen
Henning Stokdal
Roar Bøe
Gunnar Lind
Viggo Kristoffersen
Terje Ramsland
Fredrik Nilsen Solås

2. Tenor

Nils Bakka
Richard Blitzner
Harald Aarstad (Styret)
Einar Kielland
Ove Helmer Klausen
Kristian Kvassheim
Stein Arve Aase
Geir Oddvar Olsen
Egil Mong
Oddvar Sten Stapnes
Henrik Einar Seglem
Nils Solberg
Roar Sætrevik
Andreas Tengesdal
Jon Hjørungnes
Steinar Støle
Arthur Jørgensen
Hans Petter Salvesen
Kjell Tellef Arntsen
Vidar Gjengedal
Sigurd Asbjørnsen
Steinar Nordvoll
Kaj Morten H. Thorsen
Tore Grastveit
Leiv Erik Skadberg

1. Bass

Odd Magne Tingbø (Styret)
Paul Thorsen
Lorentz Tollefsen
Leif Inge Wikse
Bjørn Kristian Haugeland
Rolf Andreas Solås
Willads Kydland
Jostein Olsen
Tor Gusdal
Sigurd Salvesen
Per Steinar Seglem
Tor Kristian Hofsmo
Odd Leif Ollestad
Kjell Thu
Vidar Nesheim
Helge S. Rasmussen
Stian Wetteland
Ernst A. Eik
Andreas N. Solås
Geir Ove Olsen
Pål Waland
Svein Inge Egeland
Olav Andreas Mæhle
Kristian Mong
Wouter Van Gooswilligen
Erik Øgrey Pettersen

2. Bass

Stein Feyling
Svein Norman Hansen
Harald Hebnes
Haldor Henriksen
Sverre Nilsen
Sveinung Myklebust
Kåre Salvesen
Ole Stavnheim
Trond Magne Tveit
Magnar Pettersen
Herluf Rasmussen
Willy Zeiler (Styret)
Thomas Thomassen
Svein Fuglestad
Olaf Hovland
Mons Bjone
Kjartan Thu
Geirulf Thronerud
Leif Erik Egaas
Geir Inge Skåra
Morten Salvesen
Geir Skåra
Knut Helge Helvig
Arild Sigve Meland
Øyvind Godal
Oddvin Andreassen

Seniorer

Gabriel Albrethsen (Æresmedlem)
Rolf Seglem
Thor A. Thorsen
Tor Henning Pedersen
Arne Svindland

Kann'ikkere

Johan Aakre
Ingvar Hovland
Tønnes Gundersen